Gymnasiereform har lett till avhopp

Gymnasiets tvååriga yrkeslinjer gjordes i början av 90-talet om till treåriga för att få fler att söka vidare till högskolan. Nu visar ny statistik att resultatet har blivit det motsatta. (SR Väst)