Fler för euro än emot

Om det vore folkomröstning om införandet av euro som valuta i Sverige, skulle det just nu vara fler svenskar som röstade för ett införande än som röstade emot.

Detta enligt en opinionsmätning som gjorts av företaget Novus på uppdrag av Folkpartiet, och som redovisas i Dagens Nyheter.

Av 1 000 tillfrågade svarade 47 procent att de skulle rösta ja om det vore folkomröstning i dag.

44 procent skulle rösta nej, medan resten enligt opinionsundersökningen är osäkra.
 
Män är mer positiva till euron än kvinnor.

Starkast motstånd mot valutan finns bland väljare under 30 år.