OSBY

Stopp för underjordisk bunkerdröm

Han köpte den underjordiska bunkern i Osby för att göra den till sin drömbostad. Men nu ligger renoveringen nere.

Bygglovet för den nya ytteringången har inte godkänts och Osby kommun är beredda att köpa tillbaka bunkern.

Men Stanley van Broekhuizen som köpte bunkern i början av året vill fortfarande göra den till sin bostad