Samtal ska lösa familjevåldet

Socialtjänsten i Biskopsgården tror på samtal för att lösa våld i familjer, både inom familjer och med alla berörda instanser. Och för att den slagne och barnen inte ska behöva lämna sitt hem. Därför ansöker man om 820 000 kronor från länsstyrelsen för en eller två personer samordnare.

– Vi vill ju motverka våld i familjer. Om det är så att familjer behöver splittras vill vi att barnet ska få bo kvar med en förälder i stadsdelen, i sin invanda miljö och gå kvar i skolan och ha kvar sina kamrater, säger Solveig Svensson, enhetschef för akut- och förebyggandeenheten vid socialtjänsten i Biskopsgården.

Redan idag har man på socialtjänsten kontakt med hyresvärdarna i Biskopsgården. Oftast är det mannen som slår och då är tanken att han ska få hjälp att förstå och bemästra sin ilska men även få hjälp till en ny lägenhet.

– Vi behöver ha en samordning av polisens insatser, om barnens skolgång ska tryggas måste vi se till att samarbeta med skolan och någon kan behöva sjukvård och då behöver vi samordna alla de här insatserna och veta vem man ska kontakta för att de här olika parterna ska få bästa hjälpen.

Socialchefen i Biskopsgården Lena Säljö har en stark tro på möjligheten att få parterna att börja prata med varandra.

– Eftersom grunden är att de vill sina barn väl är det enda att göra att prata med alla parter och se till att alla parter får ett liv som blir okej. Inte bara att en ska ur lägenheten och klara sig bäst den kan utan vi måste se till allihop för då tror vi att förutsättningarna för att stoppa våldet är störst.)