Fisket kan komma att totalstoppas

Det kan komma att bli stora inskränkningar i fisket efter havsöring och harr i länets älvar. Fiskeriverket håller i dagarna på att lägga sista handen på en remiss som föreslår bland annat ett totalt fångstopp av den havsvandrande öringen i vissa av länets älvar.

– Våra forskare har tittat på framför allt beståndet av harr och öring i Bottenviken och kommit fram till att det bara är hälften så stort som det kunnat vara, säger Martin Rydgren, avdelningsdirektör på fiskeriverket i Göteborg.

Mot bakgrund av detta vill nu Fiskeriverket ta till krafttag för att komma till rätta med problemet och föreslår bland annat ett totalstopp på fisket av den havsvandrande öringen i vissa av länets älvar. Det kommer även att bli stora förändringar för nätfiske i älvar om fiskeriverket får som de vill.

– I de sämsta älvarna vill vi inte att man fiskar på den havsvandrande öringen över huvudtaget, så där diskuterar vi ett så kallat fönsteruttag som skulle göra det möjligt att fiska på den stationära öringen, säger Martin Rydgren.

Under vinter har fiskeriverket haft regionala samrådsmöten ibland annat Kalix och Piteå och Martin Rydgren konstaterar också att förståelsen bland fiskets intressenter för att vita åtgärder är stort.

– Vi var väldigt överens om hur den faktiska situationen var och man var väldigt medvetna om att någonting faktiskt måste göras, säger Martin Rydgren.