Ornitologerna

Vill inte ha vindkraft längs kusten

Gotlands Ornitologiska förening vill inte tillåta några vindkraftverk längs Gotlands kuster.

Föreningen har bland annat kartlagt flyttfågelstråken och vill därför inte att vindkraftverk ska tillåtas i områden där fåglarna rastar, längs deras sträckleder eller vid Gotlands kuster och sjöar.

De arter som anses särskilt hotade av vindkrafverken är bland annat örn, hök, falk, uggla och glada.

Därför har nu Ornitologiska föreningen pekat ut ett lämpligt område på mellersta och norra Gotland där de anser att vindkraftverken kan placeras och där fågelskadorna kan minimeras.