Ryftes grönsaker

Folebor oroas över sitt grundvatten

Ryftes grönsaker AB i Fole ansöker till Miljödomstolen om att få tredubbla sitt upptag av grundvatten, sammanlagt handlar det om 120 000 kubikmeter grundvatten.

Det här gör man för att kunna klara de ökade kraven på tvättning och för att även kunna utöka verksamheten i framtiden.

Över hundra fastighetsägare berörs och nu har de bett om anstånd hos Miljödomstolen till mitten av september för att se över om det här får några konsekvenser för deras tillgång till vatten.