Lättare bygga vindkraftverk

Riksdagen sa i veckan ja till lagändringar som ska göra det lättare att få tillstånd för att bygga vindkraftverk. Syftet är att det ska bli mer vindkraft.

Från den 1 augusti ska det inte längre krävas detaljplan, i normalfallet, eller bygglov. En förutsättning är att kraftverket har prövats enligt miljöbalken. Tanken med ändringarna är att det ska gå snabbare att få tillstånd och med det öka takten i utbyggnaden av vindkraften.