gävle

Gävle - en flitig användare av GIS

Stadsplanering, beslut om antal skolor och effektivare sophämtning - det är exempel på vad geografiska informationssystem, GIS, kan användas till. Och en av de kommuner som kommit allra längst med att använda sig av GIS är Gävle.

Gävle kommun har jobbat med GIS i över 20 år och får ofta förfrågningar från andra kommuner som vill komma på studiebesök och se hur de arbetar.

Tillsammans med de andra kommunerna i länet och Älvkarleby har man skapat Länskartan som är ett verktyg för att söka adresser och olika kategorier av samhällsinformation i hela området.

Geografiska informationssystem handlar om att lägga en karta med en viss typ av information, till exempel var människor bor utifrån folkbokföringen, på en annan karta som kanske visar var vägar, skolor eller var sjukhus ligger.

Utifrån den kartbild man då får fram kan man fatta beslut om vilka samhällsfunktioner som behövs i vissa områden. Men trots att GIS används i så många sammanhang är det få som känner till vad det är.

Staffan Mälstam
staffan.malstam@sr.se