Kennelklubben reagerar på Västtrafikregler

Svenska Kennelklubben reagerar nu på Västtrafiks regler om att bara en hund i taget får åka med en buss eller spårvagn. Är det redan en hund ombord, måste man snällt vänta till nästa hundfria buss eller spårvagn kommer.

Hans Rosenberg på Svenska Kennelklubben tycker att det räcker med begränsningar då resultatet blir att man kan bli stående hur länge som helst utan att komma på.