BO kritiserar isoleringsceller för barn

Barnombudsmannen kritiserar de metoder som används vid det slutna ungdomshemmet Lövsta skolhem i Sörmland där intagna barn hävdar att personalen låser in dem i en sorts isoleringsceller som straff. Enligt Statens institutionsstyrelse ska isolering helst bara användas under kortare tid. Men på Lövsta kan så kallade utagerande barn vara inlåsta mer än 24 timmar.

På Lövsta finns flera isoleringsceller, så kallade ”avskiljningsrum” där barn mellan 12 och 16 år blir inlåsta i upp till 24 timmar. Alejandro som vi kallar honom är 15 år och har bott på Lövsta sen han var 13. Han har varit utåtagerande efter det att han blev misshandlad och inlåst som liten.

Alejandro blev inlåst redan som fyraåring, men då var det hans pappa som band honom och stängde in honom i garderoben. När han nu är tonåring blir han inlåst i en isoleringscell, men nu är det personal på Statens institutionsstyrelses hem som låser in honom.

Maxgränsen för ”avskiljning” är 24 timmar och ska bara användas för extrema undantagsfall, enligt Statens institutionsstyrelse. På Lövsta kan barnen vara inlåsta först 24 timmar, sen kan ett nytt beslut fattas direkt om att de ska få sitta 24 timmar till.

Lukas är 16 nu och har bott på Lövsta i snart ett år.

– På två månader tror jag att jag satt sju gånger. När jag kom ut brukade jag ringa till morsan. Så när hon kom på sitt första besök ville hon se hur isoleringen ser ut. Hon trodde inte på mig. När de öppnade celldörren började hon gråta och bara gick.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg tycker att den typen av isolering inte ska användas mot barn.

– Den här metoden med avskildhet, att man kan låsa in ett barn i upp till 24 timmar, ensamma i ett madrasserat utrymme, som man tar av dem alla kläder och låser, det är ingen metod som hjälper barnet.

Vad ska då personalen göra om det är ett barn som är våldsamt?

– Man ska naturligtvis ta barnet från gruppen och se till att situationen kommer under kontroll. Men att det finns vuxna runt barnet och att det här är vård och inte bestraffning, säger Fredrik Malmberg.

Lukas och Alejandro heter egentligen något annat.

Daniel Velasco, P1 Generation Z
daniel.velasco@sr.se