Isolering av barn emot barnkonvention

Isoleringsceller för barn på svenska vårdhem bryter mot FN:s barnkonvention. Lagen måste därför ändras, kräver barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Den här typen av isolering av barn är strikt förbjuden. Det är det ordval man använder, så att den ska inte tillämpas. Den står inte i överensstämmelse med artiklar i barnkonventionen, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Men hur kan det komma sig att den ändå används avskiljning av barn i Sverige?

– De svenska lagarna kom ju till innan den här tolkningen av barnkonventionen gjordes. Jag kan tänka mig att man inte har uppdaterat lagarna. Vi kommer nu att skriva till regeringen och säga att svensk lagstiftning ska stå i överenskommelse med barnkonventionen, så den bör ändras på den här punkten, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

P1-programmet Generation Z berättade i söndags hur barn från 12 års ålder blir inlåsta i isoleringsceller, eller så kallad avskiljningsrum, i upp till 24 timmar. Alejandro och Lukas som bor på Lövsta skolhem i Vagnhärad anklagade personalen för att använda isoleringen som straff, vilket inte är tillåtet.

– Du får två, tre smörgåsar under hela dagen. Det är ett rum, helt mörkt. Du får ligga på en madrass, utan kläder. Det är ett straff.

– En gång har jag varit där bara några timmar. Alla andra gånger har jag varit i 20-22 timmar, även om man är helt lugn.

På Lövsta får inte heller barn uttala sig i media utan socialtjänstens tillstånd. Statens institutionsstyrelse, Sis, ska nu utreda om hemmet brutit mot reglerna.

FN:s barnrättskommitté granskar alla länder som antagit FN:s barnkonvention. Just nu pågår en sådan granskning av Sverige. Kommittén beskriver också hur barnkonventionen ska tolkas. År 2007 skrev kommittén att isolering av barn inte ska vara tillåten.

– Man använder ordet strikt förbjuden. Tydligare kan det inte bli, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Först nu har barnombudsmannen upptäckt formuleringen som, enligt honom, gör att den svenska lagen måste ändras så att isolering av barn förbjuds.

Fram till det att lagen ändras vill barnombudsmannen vill införa speciella barnombud, dit barn på ungdomshem ska kunna vända sig.

– Nu har de ingen att vända sig till om de tycker att det här går till på ett sätt som det inte ska gå till, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. 

Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se