Skolhemsbarn får inte yttra sig för medier

Barn på det slutna ungdomshemmet Lövsta skolhem i Vagnhärad får inte uttala sig i medierna utan socialtjänstens tillstånd, trots att både FN:s barnkonvention och den svenska yttrandefrihets-grundlagen säger att barn ska ha rätt att uttala sig i medier.

– Jag tycker att konsekvensen är att de här barnens isolering och rättsosäkerhet förstärks. Om de hindras från att berätta om vad de upplever som rättsövergrepp för journalister, samtidigt som de nästan inte har några andra kontaktvägar, är det ett väldigt stort problem, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Mats Stenius är biträdande institutionschef på Lövsta skolhem i Vagnhärad. Han kräver att barnen där ska ha tillstånd från socialtjänsten för att uttala sig i medier.

– Ja, vi vill ha tillstånd från socialtjänst och föräldrar så att det är okej för dem att en ungdom under 18 år intervjuas. Det är vår policy. Är man under 18 år är man inte myndig. När du är över 18 år då får du bestämma själv, säger Mats Stenius.

Men yttrandefrihetsgrundlagen är ju ganska stark och gäller ju även barn?

– Ja, men det är också sekretess runt vissa frågor.

Yttrandefrihetsgrundlagen är stark i Sverige. Alla har rätt att uttrycka tankar, åsikter och lämna uppgifter i vilket ämne som helst att i till exempel radio. Det här gäller även barn.

Inga myndigheter får granska vem eller vad som uttalas.

Ekot och P1-programmet Generation Z har rapporterat om hur barn mellan 12 och 16 år blir inlåsta i isoleringsrum på Lövsta skolhem i Vagnhärad. Barnen anklagade personalen för att använda isoleringen som bestraffning, vilket inte är tillåtet.

När Generation Z besökte Lövsta skolhem kom två barn fram och ville bli intervjuade. De hade något att berätta sa de. Initiativet är helt från deras sida, men vi tilläts inte intervjua barnen eftersom socialtjänsten inte hade gett sitt tillstånd till det. Det var samma socialtjänst som tagit initiativ till att de ska tvångsvårdas där.

Mats Stenius tycker att det räcker att barnen fått uttala sig genom ett juridiskt ombud i länsrätten som beslutat om tvångsvården.

– I länsrätten sker en muntlig förhandling där både den unga, föräldrar och socialförvaltningen har ett juridiskt ombud. säger Mats Stenius.

Men de får inte uttala sig i medierna om det?

– Det är klart att föräldrarna får uttala sig i merierna så mycket de vill, men du kan ine komma här och kräva att få tala med en ungdom som är under 18 år rakt upp och ner. Förstår du?

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, reagerar starkt på Mats Stenius uttalanden.

– Jag blir fruktanvärt upprörd när jag hör det påståendet för om tittar i SIS egen förordning är det så att det är glasklart att barn som själva vill kontakta medier har yttrandefrihet och har rätt att göra det. Det råder ingen som helst tvekan, säger Fredrik Malmberg.

Daniel Velasco, P1 Generation Z
daniel.velasco@sr.se