Måndag 25 maj

Gävle kommun är en av de främsta i landet på att använda sig av information via GIS - tillsammans med andra kommuner har en länskarta bildats och den gemensamma informtaionen kan komma till nytta under framtida krissituationer som till exempel bränder - översvämningar och olyckor.

Vi ska nu välja vilka 18 kandidater som ska representera oss i EU-parlamentet i fem år framåt. I dag gästas vi av miljöparitets kandidat Bodil Ceballos.