Trähus kan vara byggbranschens framtid

Lågkonjunkturen i byggbranschen kan bli ett uppsving för byggande i trä. Det tror i varje fall skogs- och träindustrin själv. Det går fortare att bygga i trä, det är miljösmartare och även billigare, enligt Niclas Svensson, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

– Nu i Nynäshamn finns ett aktuellt byggprojekt som är ganska stort. Där reducerades kostnaderna med 35 procent. Jag kan ändå inte säga rakt över att det är billigare i pris, men kostnaderna ligger betydligt lägre än konventionell byggteknik.

Byggande i trä har ryckt fram ordentligt de senaste tio åren, så i dag byggs vart femte hus mellan tre och fem våningar med bärande träkonstruktioner.

Men träbyggarebranschen räknar med att bara om ett par, tre år så byggs hälften i trä.

Och nu startar en kampanj för detta kallas Trästad 2012, där även fyra län och 14 kommuner ingår.

När det nu är lågkonjunktur i byggbranschen, är det läge även för de stora byggbolagen att se över sina metoder. Träbranschen lockar med lägre byggkostnader, och upp till 60 procent kortare byggtid.

Och träbranschen pekar på att världens cementtillverkning svarar för fem procent av de globala koldioxidutsläppen, medan trä är klimatsmart.

– Det är till och med klimatneutralt. För över en livscykel på femtio år är en träbyggnad fullständigt klimatneutral genom att skogen och träet binder koldioxid.

I dag finns det flerbostadshus i trä i 180 kommuner i landet, men träbyggarna vill lyfta träbyggandet till nya nivåer. Hela stadsdelar skulle kunna byggas i trä.

Och så vill man gärna ha något som syns, en stor offentlig byggnad i trä, till exempel ett nytt operahus i Stockholm

– Ja, en stor offentlig byggnad i Stockholm skulle ju dra till sig väldigt mycket lyskraft. I Norge har man Gardemoen som väckt internationell uppmärksamhet och som visar att norrmännen gärna bygger i trä, vilket vi svenskar också vill, säger Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli.

Lars-Erik Backman
lars-erik.backman@sr.se