Karlskoga

Etanolbygget kanske inte blir av

Det blir sannolikt ingen byggstart för en ny Etanolfabrik i Karlskoga nu i sommar. Det är den fördjupade lågkonjunkturen som ställer till det för projektet.

– Det betyder att ägarna till det här projektet kanske vill avvakta för att se om de här tiderna förändras och förbättras, säger Tommy Thalbäck, vd vid Karlskoga Energi.

Etanolfabriken i Karlskoga skulle ge uppemot 40 arbetstillfällen och förse marknaden med förnyelsebar energi. Tanken var att komma igång och bygga redan nu i sommar. Men enligt Tommy Thalbäck vd vid Karlskoga Energi är det stor risk att projektet måste skjutas fram på grund av den rådande finanskrisen.

– Faran som jag ser det är om det ekonomiska läget blir utdraget då behöver vi göra väldigt stora omtag och det blir en merkostnad som vi måste ta.

Fortsätter det kärva finansläget kommer raskt nya bekymmer för biobränslesatsningen i Karlskoga. Flera tillstånd från bland annat länsstyrelsen är på väg att löpa ut och att förnya dom kostar både tid och resurser. Men med en fortsatt stark efterfrågan på etanol kommer till slut satsningen att bli av menar Tommy Thalbäck.

– Sen om det kommer att ske om två månader eller ett år det törs inte jag svara på, vi kan inte annat än hoppas på att det ljusnar på marknaden, säger Tommy Thalbäck.