ESKILSTUNA

Fler barn ska kunna hjälpas

Mälarsjukhuset har höjt kompetensen när det gäller omhändertagandet av barn som drabbas av akut andnöd i samband med förlossning. Personal från barn-, kvinno- och anestesikliniken har genomgått specialutbildning för att kunna ge bästa möjliga hjälp i sådana situationer.

Totalt handlar det om ett 20-tal fall per år på Mälarsjukhuset och det är ganska få. Därför ska repetitionskurser genomföras med jämna mellanrum, enligt Bettina Ouvrier, överläkare på kvinnokliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.