Naturskyddsföreningen:

Västafrikas fiskevatten överfiskas av EU

EU:s fiskeavtal med Västafrika berövar lokalbefolkningen en viktig livsmedelsresurs, enligt en ny rapport från Svenska Naturskyddsföreningen.

Problemet har varit känt länge. Nu har Naturskyddsföreningen i en rapport gått igenom EU:s fiskeavtal.

EU betalar 1,6 miljarder kronor till dessa länder för rätten för EU:s fiskeflottor att fiska. Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson anser att avtalen skapar problem.

– Det finns två problem. Det ena är att det sker ett mycket allvarligt överfiske, vilket innebär att fiskebestånden kan kollapsa fullständigt för en lång tid fram över. Det andra är att de västafrikanska länderna får väldigt lite tillbaka. Fisken hamnar på tallrikarna i EU, istället för att gå som nödvändig mat till fattiga barn i Västafrika.

Men de här länderna får väl betalt för att EU-länderna ska få fiska där?

– Ja, de får betalt. Men det är en betalning som är begränsad och det saknas kontroll över vart pengarna tar vägen.

Det finns inga fastställda kvoter för fisket utanför Västafrikas kust. Det har lett till överfiske och till att lokalbefolkningen i de här länderna i stor utsträckning berövas sin enda proteinkälla.

Framför allt är det spanska, franska och portugisiska fiskeflottor, som fiskar i de här vattnen. Sveriges regering har röstat ja till de här avtalen och inte agerat för att garantera att det blir ett hållbart fiske, säger Mikael Karlsson.

– Den svenska hållningen hittills har varit mycket passiv. Sverige har knappast varit med vid förhanldlingarn kring avtalen och under flera regeringar har man gett sitt samtycke till överfiske i fattiga länders fiskevatten, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

Vilka krav ställer ni på den svenska regeringen?

– Det första är att vakna i frågan och sätta sig in i avtalen och föra en politik där de fattigas intressen ligger först. I andra hand ska man se till EU:s fiskeflottas intressen.

Men i dessa länder finns ingen administration som kontrollerar fisket, så vad skulle det ha för betydelse m man ändrar på avtalen?

– Det är just en sådan sak som EU måste stötta. En fiskeriförvaltning so kartlägger bestånden, identifierar vad som är ett hållbart fiske och fram för allt övervaka för att minska illegalt överfiske. Jag tycker att vi ska ge ett stöd till fattiga länder utan att kräva något tillbaka, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

EU har avtal med bland andra Mauretanien, Senegal, Guinea-Bissau och Gabon.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se