Linköping

Biskopsparken – ett unikt namn

Parken vid länsmuseet och konserthuset i Linköping behöver ett namn. Det tycker kommunens namnberedningskommitté. Ledamöterna föreslår att namnet blir Biskopsparken. Om det namnet går igenom blir det unikt i Sverige.

Kommittén motiverar namnvalet med att parken till stor del ligger på mark som har varit biskopsjord.

Byggnämnden fattar inom kort beslut i frågan.