Fortsatt minskad sysselsättning i höst

Försiktig optimism märks i industrin och näringslivet i Västra Götaland men syssselsättningen fortsätter att minska även till hösten det framkommer av konjunkturbarometern som presenterades idag.

Mest positivt ser det ut för handeln och sämst för byggbranchen. Bertil Törsäter som är regionutvecklingsdirektör för Västra Götaland tror att det kommer att dippa ännu mer för byggbranchen efter sommaren.

- De som indikerar en bättre situation, det är handel som redan idag går bra och i viss mån även delar av tillverkningsindustrin som har en mer optimistisk syn på framtiden. De som är övervägande negativa om så är det framförallt byggsektorn, säger Bertil Törsäter som är regionutvecklingsdirektör för Västra Götaland.

Just nu är konjunkturindexet det lägsta sedan mätningarna startade 1996. Men trots den rådanden krisen så är det fortfarande en mer eller mindre normalkonjuktur inom detaljhandeln.

Vad det gäller arbetsmarknaden så kommer antalet arbetslösa troligtvis att öka även till hösten fast inte lika mycket som det har minskat det senaste halvåret. Man kan ana en bromsning av lågkonjunkturen till hösten men det är fortfareande osäkert att uttala sig om när det blir en vändning.

- Vad vi kan se nu i den här bedömningen så tenderar konjunkturen att plana ut och det finns en hel del tecken, framförallt inom industrin att man ser ljusare på framtiden längre fram senare i år och det kan vi hoppas att det kan vara början på en vändning uppåt. Men det är ytterst osäkert, säger Bertil Törsäter.