Vårdpersonal utbildas om våld inom äldrevården

Våld mot kvinnor förekommer även inom äldrevården men det är något som sällan finns med på agendan bland vårdpersonal. Linköpings kommun ska nu satsa på att utbilda sina verksamhetschefer om hur man som personal ska kunna ta reda på om våld förekommer och vart man ska vända sig om man misstänker att någon blir utsatt för våld.

– Inom äldreomsorgen har vi nästan inte alls jobbat med kvinnofridsfrågor eftersom det inte funnits med på vår agenda och det första är att vi måste lära oss vad vi ska titta efter, säger Anita Silfver som är chef för omsorgen i Linköping.

Det finns stora brister i arbetet med kvinnofridsfrågor inom omsorgen i Linköping och inom personalgrupper som arbetar med till exempel funktionshindrade inom äldreomsorgen, saknas både kompetens och målplan för hur man ska jobba med frågorna. Men nu ska personalen få utbildning och man börjar med cheferna.

– Det fortfarande saknas kunskap om hur våldet ser ut, hur vanligt det är och vad man ska göra åt det, säger professor Britt Inger Saveman som har forskat om våld mot äldre i tjugo års tid

Utbildning är ett enkelt sätt att upptäcka om våld förekommer.

– Det borde vara rutin inom vårdsektorn säger Britt Inger Saveman.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se