Gymnasieskola kritiseras

Den fristående gymnasieskolan Ljud- och bildskolan i Trollhättan får nu kritik av Skolinspektionen för att en elev med funktionshinder inte fått det stöd han behövde för att klara sin skolgång.

Efter drygt en termin blev elevens frånvaro så stor att han riskerade att förlora sin studieplats.

Skolinspektionen anser att skolan trots en rad åtgärder inte gick till botten med problemet och att skolan lade allt för mycket tonvikt på elevens eget ansvar.