Hylte

Vindkraft mot kommunens vilja

Trots att Hylte kommun inte längre vill tillåta vindkraft i Femsjöområdet så vägrar vindkraftföretagen ge sig. En ansökan om att få bygga en vindmätningsmast står fast.

Vindkraftföretaget HS Kraft drar inte tillbaka sin ansökan om ett tillfälligt bygglov för en knappt 100 meter hög vindmätningsmast, på en fastighet nordväst om Femsjö.

Stadsarkitekten Pontus Swahn kan bara notera att HS Kraft står fast vid sin ansökan. Den 17 juni ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om vindmätningsmasten får resas eller ej.

–De vill ha saken prövad och då är vi skyldiga att göra det. Sedan får nämnden ta ställning till om man vill ge tillfälligt bygglov eller inte, säger Pontus Swahn.

Blev du förvånad över att de vill ha masten trots att det är nedprioriterat?

–Ja, jag blev faktiskt förvånad.

Efter omfattande protester från boende i Femsjötrakten och påpekande från länsstyrelsen om att naturvärdena i området skulle drabbas negativt tog kommunen bort området som lämpligt för vindkraft.

Dessutom fanns inom kommunen redan inledningsvis en tveksamhet till att peka ut det här området som lämpligt för vindkraft. Nu ska kommunen i stället vara restriktiv i eventuella prövningar av vindkraft.

Rickard Hedenblad, projekteringschef på HS Kraft tycker ändå att det är viktigt att få kunskaper om vindförhållandena och att ansökan om att få bygga mätningsmasten ska stå fast.

–Vi ska titta vidare på det här, mätmasten är en viktig del i beslutsunderlaget för oss. Både med och utan den här ändringen i planen så hade det ändå ställts höga krav på oss. Vi går vidare med planerna och tror på det här.

Varför tror ni fortfarande på det?

–Projektet har en hel del fördelar som är intressanta. Vi kan förhoppningsvis samverka med andra aktörer, som också bygger när det gäller el-anslutningar. Vi tror att vi har ett lokalt stöd här, även om inte alla är överens, säger Rickard Hedenblad.