ESKILSTUNA

Kritik mot missbruksvård

Dubbelt så många dör av narkotika i Eskilstuna jämfört med riksnittet. Färre får vård än i övriga landet. Det hävdar Lennart Clarstedt, representant i Eskilstuna för RFHL, riksföreningen för hjälp för läkemedelsmissbrukare. Han tycker att det därför är fel att  kommunen ska spara fyra miljoner på missbruksvård och säger att kommunen måste satsa mer på missbrukare eftersom det finns många i den drabbades familj som berörs.

– Det är fullkomligt orimligt att säga att man ska spara fyra miljoner när vi redan har en överdödlighet. Det betyder ju att ytterligare människor kommer att dö i drogmissbruk i Eskilstuna, säger Lennart Clarstedt, som tillsammans med en rad frivilligorganisationer bjöd in till ett seminarium under dagen för att få igång en dialog med ansvariga politiker om de svåra missbruksproblemen i Eskilstuna.

Under seminariet presenterades bland annat statistik Brå, Socialstyrelsen och Folhälsoinstitutet som visar att dubbelt så många dör av narkotika i Eskilstuna jämfört med rikssnittet. Färre missbrukare får vård än i övriga landet. Dessutom är det 75 procent fler fall av misshandel som drabbar Eskilstuna än i övriga Sverige.

Det här är statistik som Lennart Clarstedt hoppas ska få ansvariga politiker att tänka om och ändra beslutet att spara 4 miljoner på missbruksvården.

Men det går inte om man får tro Sarita Hotti som är ordförande för Arbetsmarknads- och familjenämnden i Eskilstuna.

– Beslutet är fattat. Eskilstuna satsar mycket på missbruk och det finns reurser, säger Sarita Hotti.

Arbetsmarknads- och familjenämnden ska spara närmare 50 miljoner framöver och ska bland annat spara på missbruksvården. Institutionsplaceringar av missbrukare ska minska och en mottagning för missbrukande kvinnor läggs ner.

Karin Frimodig
karin.frimodig@sr.se