Måndag 25 maj Programledare: Stefan Lindeberg

Ekologiskt jordbruk - fråga för EU eller konsumenterna?

Här i Östergötland väljer idag allt fler lantbrukare att gå över till ekologisk produktion. Förra året ställde femtio bönder om till ekologiskt och enligt länsstyrelsen ökar det i samma takt även i år.

EU vill ha ett mer miljövänligt jordbruk, men det råder delade meningar om hur det ska bli verklighet. Antingen låter man konsumenterna stå för kostnaden genom högre pris på ekologiska varor, eller skjuter man till extra pengar som stöd.

Folkpartiet vill ta bort allt jordbruksstöd, ekologiskt som konventionellt, men kan ändå tänka sig enskilda ekosatsningar med lokalt tilldelade medel. Miljöpartiet vill tvärtom satsa mer på ekologisk produktion, då man menar att det även gynnar samhället i stort i kampen mot klimatförändringar.

Facklig manifestation för mer resurser

Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal gör ikväll gemensam sak i Norrköping och genomför en manifestsation för att få regeringen att skjuta till extra pengar till kommunerna. Man har samlat in namnunderskrifter som ska överlämnas till politiker vid fullmäktige, namnunderskrifter skrivna på tyg som sedan sytts ihop till ett väldigt långt stycke.