Apotek förberedda med TBE-vaccin

I år är de svenska apoteken Väl förberedda med extra TBE-vaccin.

I fjol rådde stor Brist på fästing-vaccin i hela Europa och i Sverige tog vaccinet slut snabbt och många blev utan.

Sjukdomen betecknas fortfarande som mycket sällsynt, - cirka 100 fall om året. I Västsverige insjuknar knappt 10 personer varje sommar, enligt smittskyddsinstitutet.