Partiutfrågning: Ann-Cathrine Hjerdt, Moderaterna

Ann-Cathrine Hjerdt, borgmästare i Linköping, nummer 12 på Moderaternas lista.

–Vi tycker att EU behöver få mer att säga till om, till exempel i klimatfrågan och när det gäller att stävja brott.