Protesterar mot civilflyg

Ett 30-tal demonstranter, bland annat från miljöorganisationen Klimax, slöt upp när det var dags för fullmäktige-
ledamöterna i Uppsala att debattera och ta ställning till kommunens remissvar om Ärna.

- Det här är verkligen ett klimatbrott, det är allvarligt och bör förhindras tycker jag.

Hur menar du då?

- Klimatförändringarna påverkar hela världen, förstör människors boplatser och åkermarker. Och klimatförändringarna ökar just för att folk flyger så mycket, säger Linnéa Mindemo från Klimax.

Frågan är om protesterna hörs in till fullmäktigeledamöterna i salen på Uppsala konsert och kongress, och om dom i så fall har någon verkan. Som Upplandsnytt tidigare berättat väntas tillräckligt många ledamöter från den borgerliga majoriteten rösta ja till det positiva remissvaret om civilflyg på Ärna, även om marginalen är knapp.

Kommunens remissvar kommer tillsammans med flera andra remissyttranden att ligga till grund när länsstyrelsen senare ska fatta det slutgiltiga besluta om en civil flygplats på Ärna ska få tillstånd att starta eller inte. Simon Rosén från Klimax hoppas, föga oväntat, på det senare.

- Vi måste minska flygresandet för att klara alla utsläppsmål. Då är en ny flygplats en väldigt dålig idé, eftersom den klommer att motivera folk att flyga mer, när vi egentligen borde flyga mindre.

Måna Degerman
mana.degerman@sr.se