Fiskeminister Eskil Erlandsson:

"Fiskeavtalen med Västafrika bör ändras"

EU:s fiskeflottor utanför Västafrikas kust bidrar till att utarma fiskbestånden i området, enligt en ny rapport. Och jordbruks- och fiskeminister Eskil Erlandsson, som är på fiskerimöte i Bryssel, vill se förändrade avtal.

EU:s avtal betalar EU 1, 6 miljarder kronor till västafrikanska länder. Pengarna ska bidra till att utveckla lokalbefolkningens fiske, men gör inte alltid det.

I en rapport från Naturskyddsföreningen anklagas regeringen, både den förra och den nuvarande för att ha spelat en passiv roll och inte drivit frågan om en hållbar fiskepolitik.

– Min uppfattning är att partnerskapsavtalen måste ändras så att den fattiga befolkningen inte drabbas. Den åsikten har jag framfört senast i dag på det fiskerimöte som jag befinner mig på, säger Eskil Elandsson.

Länderna i Västafrika har själva små möjligheter att exportera fisk till Europa. Det saknas kyl och frysmöjligheter och fisken kan inte exporteras på grund av EU:s hygienkrav.

I Guinea-Bissau använder kustfiskarna fortfarande kanoter.

– Nu ser vi de europeiska båtarna bara och hör dem därute, de fiskar 24 timmar om dygnet, det lyser och bullrar, havet har aldrig stängt. Fortsätter det så här har vi ingen mer fisk här om 50 år, säger en representant för fiskarnas organisation i rapporten.

Just nu är EU i färd med att reformera sin fiskepolitik och frågan är om det kommer att märkas för dom västafrikanska länderna:

– Det grundavtal som slöts 2003, de avtalen som löper sedan dess ska nu förhandlas om och gälla från 2012. Det är de frågorna som vi tittar på nu. Vi ska ha större regionala perspektiv, man ska ta hänsyn till de befolkningar som finns i områden där det utövas fiske från andra än de som bor i områdena.

Hur aktiv kommer du själv att vara i frågan?

– Detta är en av mina tre prioriterade saker under det svenska ordförandeskapet. Det är mycket viktigt att brukar resursen fisk utan att vi förbrukar den och att vi får en biologisk mångfald i haven, säger jordbruks- och fiskeminister Eskil Erlandsson.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se