Näringslivet vill slippa löneökningar

Nu under lågkonjunkturen med hög arbetslöshet kräver flera företrädare för näringslivet en paus för löneökningar och mer flexibla regler för arbetstiderna. Det skriver de på Dagens Nyheters debattsida i dag.

–Ja, på samma sätt som man minskar kostnaderna för företag i kris genom att man sänker lönekostnaderna med kortare arbetstid så skulle man kunna fördela detta på alla anställda genom att säga det att vi dämpar kostnaderna för arbetskraften, vi dämpar kostnaderna för kapitalet med väldigt låg ränta och vi har också dämpat kostnaderna för företagen på export genom att kronan devalverats. Det är en fråga om att alla ska bidra för att företag ska klara sig, enligt Dag Klackenberg som är vd för Svensk Handel. 

Men hur skulle en paus i löneökningarna direkt bidra till att rädda jobben eller minska arbetslösheten? 

–Det minskar arbetslösheten eftersom en ökad kostnad gör att företagen kommer att behöva friställa fler människor i framtiden. Det kommer att behövas fler varsel. Är det så att man inte ökar kostnaderna genom att höja lönerna kommer ju fler att vara kvar i arbete.

Under våren 2010 ska ett nytt avtal skrivas för ungefär 1,5 miljoner medarbetare bara i företag som är anslutna till Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer.

Därför föreslår i dag flera företrädare för näringslivet nya metoder för att komma till rätta med jobbkrisen. Bland annat vill de att facken ska ompröva höga ingångslöner som de anser har bidragit till att arbetslösheten stigit. De vill också att det ska bli möjligt att arbeta mer när arbete finns och att man ska kunna kompensera med ledighet under nedgångar.

Men på LO tror man inte alls att ett uppehåll i löneökningarna skulle göra någon skillnad. Per Bardh är avtalssekreterare på LO.

 –Det finns ingen anledning att säga att man nu ska sätta stopp för löneökningar. För det är inte en kostnadskris som vi har utan en efterfrågekris så man ger sig på fel frågor när det gäller lönehöjningar och liknande, säger Per Bardh som är avtalssekreterare på LO. 

Vad skulle du föreslå istället då? 

–Att man tar ett rejält tag och tittar på om man kan förbättra regelverket kring kollektivavtalen, att se till att vi levererar både starka och bra kollektivavtal och att vi är konkurrenskraftiga i framtiden med vår omvärld. Det är väl en bättre ingång för företagen att diskutera, enligt Bardh. 

Matilda Hector
matilda.hector@sr.se