Inte bara pedagoger på dagis

Det är fortfarande många som jobba på förskolor som inte har någon pedagogisk utbildning. Här i länet är det sex av tio anställda som har pedagogisk högskoleexamen.

Andelen har inte förändrats alls under de sista tio åren.

Störst andel med pedagogisk utbildning finns det på förskolorna i Nora där sju av tio har det. Lägst är andelen i Ljusnarsbergs kommun där det inte ens är hälften som har det.

Örebro ligger kring genomsnittet för länet med sex av tio med pedagogisk högskoleexamen, skriver Nerikes Allehanda.