För mycket kvicksilver i gäddorna

Gäddor från sjöar i Bergslagen, Kilsbergen och Tiveden i Örebro län har förhöjda halter av kvicksilver.

Undersökningar som Länsstyrelsen i Örebro sammanställer visar att kvicksilverhalterna efter utsläpp från gamla industrier har inte minskat de senaste 40 åren.

Länsstyrelsen kontrollerar kontinuerligt gäddor från 130 av länet 1600 sjöar.

- En normal fiskkonsumtion är inte något problem men gravida och kvinnor som tänker skaffa barn ska inte äta gäddor mer än ett par gånger om året, säger Pelle Grahn på Länsstyrelsen i Örebro.