Sjukhusen i länet granskas

Socialstyrelsen ska granska patientsäkerheten vid sjukhusen i Norrbotten. Det efter att myndigheten har uppmärksammat allvarliga patientsäkerhetsbrister i samband med överbeläggningar och utlokalisering av patienter på sjukhusen.

Granskningen görs för att Socialstyrelsen vill få en bild av hur läget ser ut inför sommaren 2009. Sjukhusen får nu i uppgift att fylla i ett formulär där frågor om sommarplaneringen ska besvaras.

Även sjukhusen i Jämtlands-, Västernorrlands och Västerbottens landsting ska granskas.