Visbys ruiner digitaliserade

Riksantikvarieämbetet har digitaliserat en rad teckningar från 1800-tals konstnärerna Jacob Wilhelm Gerss och Lars Cedergren.

Det är drygt 100 bilder av Visbys medeltida ruiner och några ödekyrkor.

Bilderna visar inte bara ruinerna utan även miljön och bebyggelsen runt omkring.

Bilderna finns i original vid Vitterhetsakademien men kan också ses vid Riksantikvarieämbetets hemsida på internet.