Få beslutande kvinnor i LRF

Trots ansträngningar är Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, långt ifrån jämställt. Det fattas aktiva kvinnliga bönder på beslutande poster. (SR Dalarna)