p3 nyheter

Få bönder gynnas av rättvisemärkt

Att handla rättvisemärkta varor har blivit populärt de senaste åren, men det är inte mycket av pengarna som faktiskt går till de fattiga bönderna.

 säger Helena Johansson på Lunds Universitet som forskat i det här.

 Handlar du rättvisemärkt?

– Därför kan det bli ineffektivt. Att även om vi betalar en hyfsad summa extra, så är det ganska lite som når fram. Så det kan vara effektivare att skänka pengar om man jämför, säger Helena Johansson.

Certifieringen Rättvisemärkt är den svenska delen av den internationella märkningen Fairtrade, som sätter upp kriterier för odlare och anställda i världens utvecklingsländer. Det handlar bland annat om minimilöner för de anställda och en garanterad lägsta nivå för hur mycket pengar en odlare ska få för sin råvara.

Men de som blir certifierade är bara en liten del av alla de med behov av stöd, enligt rapporten. En och en halv miljoner människor av ungefär 880 miljoner fattiga som är beroende av jordbruket.

Dagens prissättning ger låg efterfrågan, säger Helena Johansson.

–Man vill att det ska hjälpa många jordbrukare, många bönder. Men det är väldigt litet. I dag är till exempel ungefär 1 procent av kaffet som säljs i Sverige rättvisemärkt. Om man då har höga priser på det begränsar det marknaden, för plånboken är viktig. Vill man öka marknaden är det viktigt att priserna pressas.

Rapporten som heter "Vad uppnås med rättvisemärkning?", presenteras i sin helhet om en månad av nybildade Agrifood Economics Centre, som till stor del finansieras av Jordbruksdepartementet och som nu ersätter den tidigare myndigheten Livsmedelsekonomiska institutet.

Lars Lindén, som arbetar i en så kallad världsbutik i Stockholm, som säljer rättvisemärkta produkter, tycker att även om det här handlar om en liten del av världens fattiga producenter så är det en början, och att mycket av priset äts upp på vägen går ändå inte att komma ifrån, säger han.

–Det är ingen skillnad på om du tar icke-fairtrade-produkter. Det ska exporteras, fraktas, rostas om du pratar kaffe. De leden behövs ju. Men det är det första ledet man missar - att betala den som gör grovjobbet.

Och priserna på de märkta varorna skulle säkert kunna vara billigare, säger Helena Markstedt, generalsekreterare vid föreningen för Rättvisemärkt.

–Jag tycker att det är en rimlig fråga att ställa, om de sätter rätt priser. Jag tror att ju fler som köper rättvisemärkt ju större chans är det att caféer och butiker kan sänka sina priser.

Marcus Ericsson
marcus.eriksson@sr.se