västerås

Finskt äldreboende upphandlas

Driften av det nya finskspråkiga äldreboendet, Mälarhem i Västerås, som beräknas öppna i februari nästa år på Vetterslund, är nu under upphandling.

Äldrenämden i Västerås fattade beslut om upphandling på sitt senaste sammanträde i förra veckan.

Äldreboendet ska ha 24 platser i särskilt boende samt sju ordinära trygghetsboende.

Anbudstiden går ut den 16 augusti.

Jouko Kaijanen
jouko.kaijanen@sr.se