Stora skillnader i landets äldreomsorg

Uppdaterad 16:52
En ny granskning av den kommunala äldreomsorgen visar att det skiljer mycket mellan olika kommuner i hur äldre har det. Trots att man har rätt att få sina personliga behov bedömda blir det främst kommunala riktlinjer som styr omsorgen, och äldre får dålig information om sin rätt.

– Vi har lagt in ansökan om att jag ska få bo på äldreboende, säger Marianne Lindgren i Huddinge. Hon bor kvar i egen lägenhet, men väntar på plats i äldreboende.

– Men det är ju många om'et så kön blir lång så jag hinner nog vara tre alnar under jorden innan man kommer in, säger Marianne Lindgren.

Kommunerna lyssnar inte tillräckligt till vad de äldre själva vill, visar den här granskningen som länsstyrelserna gjort. I stället blir kommunernas egna riktlinjer för äldreomsorgen en mall och det är inte meningen, säger en av personerna bakom rapporten, Anders Forslund.

– Det betyder ju att det blir mer standardiserade beslut och standardiserade insatser, som kanske inte alltid utgår från den enskildes behov, utan utgår från att alla ska ha mera lika, vilket ju strider mot både kommunallagen och socialtjänstlagen.

Rapporten visar att det finns skillnader mellan äldreomsorgen i olika kommuner, men också inom kommunerna. Och bilden av brister när det gäller aktiviteter och meningsfull fritid bekräftas också här. Kommunerna beviljar mindre av promenader och hjälp med tvätt och inköp nu än för tio år sedan.

Många äldre är beroende av att frivilliga hjälper dem. Iréne Bergman, som själv är pensionär, ägnar sig åt Väntjänsten i Huddinge, som ger hjälp och sällskap åt drygt 100 äldre.

– Den generationen, om man säger 80-85-åringar, de är nöjda med vad de får. Men det är klart, när de sitter ensamma hemma och så kommer det någon från hemtjänsten och ska städa och rengöra och får en lapp, gå och handla, det är klart att en gammal människa känner sig stressad. De vill ju hellre sitta och prata en stund, säger Iréne Bergman.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se