Vädjar om ny skola i Garda

Ett par boende på södra Gotland vädjar till kommunalrådet Eva Nypelius (C), att den nerbrunna skolan i Garda ska byggas upp igen.

"När skolan i När lades ner togs beslut om att man skulle satsa på Garda. Att låta branden ändra det skulle vara förödande för er politiker i förtroendesyfte. För alla barns skulle måste skolan byggas upp", skriver en boende i Alskog.

Och en familj, där båda barnen gått i skolan i Garda, uppmanar också kommunen att bygga upp skolan igen.

De accepterar lösningen att låta barnen gå i Stånga skola resten av terminen, men på sikt är lokalerna för trånga och omoderna, anser familjen.