Mer pengar till fetmaforskning

Professorn i fysiologi vid Sahlgrenska akademin Suzanne Dickson fortsätter få stora summor till fetmaforskning. Igår berättade vi att hon fått över 4 miljoner kronor från EU till sin forskning om hjärnans belöningssystem för mat och dess koppling till fetma.

Och nu har ett tvärvetenskapligt europeiskt forskningsprojekt ,som hon leder ,beviljats 6 miljoner euro från EU . Det är drygt 60 miljoner kronor.

Forskare från sju länder ska forska på fetmans orskaer ur olika synvinklar. I gruppen ingår experter inom bland annat psykologi, genetik och endokrinologi.