dannemora

Dräneringen har börjat

Idag började Dannemora Mineral dräneringen av Dannemoragruvan. Efter nästan ett års förberedelser ska den gamla gruvan nu tömmas på vatten ner till 460 meters djup och arbetet beräknas vara klart under mars nästa år.

Om allt går som det ska kommer gruvandriften alltså igång till sommaren 2011.