BÅSTAD

Fiskflytten på åsen inledd

I dag började Banverket arbetet med att flytta fisk från Lyabäcken på Bjärehalvön. Fiskflytten är en säkerhetsåtgärd för att minska risken för fiskdöd som en följd av tunnelbyggets påverkan på naturen.

Banverket annonserade redan för flera veckor sedan sina planer på att flytta fisken från Lyabäcken om vattenflödet i Lyabäcken blev dåligt. Det kunde det bli dels om våren blev torr, dels om vattenutflödet från tunnelbygget blev fortsatt stort. Och efter mätningar kan man nu konstatera att grundvattennivån i åsen nu är så låg att fiskarna i bäcken riskerar att dö.

– I dag håller vi på att plocka upp fisken i en del av Lyabäcken, säger Robert Gass, geolog på Banverket. Vi har redan så här tidigt på försommaren fått ett så väldigt litet flöde i bäcken, och en bit nerströms är bäcken torr. Så därför har vi redan beslutat att flytta fisken.

Två fiskare går nu i den nästan torrlagda bäcken och lockar till sig bäcköringarna med elektricitet. Det är totalt 1 200 meter bäck som ska tömmas på fisk. När fiskarna

är bedövade håvas de upp och läggs i en tank. Tanken lastas i sin tur på flaket på lastbil för vidare transport till Halland.

– Fisken kommer att klara sig fint; de kan överleva i tanken i upp till tio timmar, säger Johan Inghammar, fiskodlare.

Det är till hans fiskodling utanför Knäred som fiskarna ska flyttas.