Kraftorder till ABB

ABB Power Systems i Västerås och Ludvika har fått beställningar värda 140 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,1 miljarder kronor, från Mexikos statliga kraftbolag.

Affären gäller transformatorstationer som ska öka kapaciteten och förbättra tillförlitligheten i elnäten.

Projekten ska vara slutförda inom cirka 18 månader.

Eva Kleppe
eva.kleppe@sr.se