Misstänkt fiffel i kennelklubb

Två styrelseledamöter i Skaraborgs kennelklubb har fifflat med klubbens pengar. Det stod klart i går vid ett extra årsmöte i Skaraborgs kennelklubb.

De två styrelsemedlemmarna nekades ansvarsfrihet, men övriga styrelsen har inte gjort något fel enligt Ulf Uddman, VD för Svenska Kennelklubben, som har granskat Skaraborgsklubbens ekonomi.

Han berättar att de två styrelsemedlemmarna har slarvat med redovisningen utan att vare sig övriga styrelsen eller föreningens revisor har märkt något:

–I det här fallet hade två i styrelsen hade hållit övriga styrelsen borta från den här kunskapen, så att även den auktoriserade revisorn inte har sett, säger Ulf Uddman.

Magkänsla ledde till granskning
Enligt Ulf Uddman var det magkänslan hos de andra styrelsemedlemmarna i Skaraborgs kennelklubb som gjorde att man började misstänka att det saknades pengar.

Resultatet från fjolårets utställning i Larv, där drygt 3 400 hundar tävlade, borde ha varit bättre och klubben begärde därför hjälp från Svenska kennelklubben med att gå igenom revisionen.

Då sattes plötsligt mer än 100 000 kronor in på föreningens konto och balansräkningen för 2008 blev därmed korrekt.

Tidigare revisioner visat på slarv
Ulf Uddman berättar dock att Svenska kennelklubbens granskning av tidigare revisioner har visat att det slarvats en hel del. Redovisningen till Skatteverket har inte skötts korrekt och klubben har haft en för stor kontantkassa.

Ingen förklaring har getts
De två styrelsemedlemmarna har inte lämnat någon förklaring till varför det periodvis saknats pengar i föreningen och enligt Uddman har man heller inte kunnat se att de två skulle ha gjort någon ekonomisk vinst på detta.

Ändå, menar han, var det viktigt att inte bevilja de två ansvarsfrihet eftersom Skatteverket i efterhand kan komma att kräva Skaraborgs kennelklubb på skattetillägg eller ränteavgifter:

–Med det här beslutet som man tog i går att inte bevilja ansvarsfrihet för dem båda, har klubben gett sig möjlighet att gå tillbaka till de två och kräva dem på pengar, säger Ulf Uddman.

Ännu ingen polisanmälan aktuell
Trots att det är klarlagt att de två styrelsemedlemmarna har slarvat med redovisning är det inte aktuellt med en polisanmälan just nu säger Ulf Uddman:

–Nej det tror jag inte. Jag har avrått från det, men vi kommer att pröva detta internt i enlighet med vår ordning, säger VD:n för Svenska kennelklubben

Eventuell uteslutning nästa steg
Svenska kennelklubben ser allvarligt på det som hänt och framtiden för de båda styrelsemedlemmarna är högst oviss, säger Ulf Uddman:

Att vara slarvig är inget lagbrott, men nu kommer de prövas i vår disciplinnämnd och vi ser mycket allvarligt på att man inte tar sitt ansvar vad gäller en klubbs ekonomi. Det är inte ovanligt att man blir utesluten, säger Ulf Uddman.

Stina Banck
stina.banck@sr.se