Helpdesk ska hjälpa förvaltningar söka EU-stöd

175 miljoner kronor, så mycket har olika projekt i Göteborg fått i stöd från EU det senaste året. Många av projekten har finansierats helt med pengar från EU. För att hjälpa bolag och förvaltningar med sina ansökningar har kommunen inrättat en särskild helpdesk.

Petra Senthén är projektkoordinator på den nya helpdesken.

--  Göteborgs Stad har väldigt lång tradition och kunskap om att jobba med socialfondsprojekt, kompetens- och arbetsmarknadsprojekt. Men vi har inte lika stor erfarenhet när det gäller projekt som handlar om att utveckla stadsdelar fysiskt med gator och torg. Där krävs det mer handgriplig hjälp, säger hon.

De 175 miljonerna har fördelats på 42 projekt inom olika områden. Pengarna kommer från EU:s så kallade strukturfonder.

Många av projekten är i startgroparna och andra har hållit på ungefär ett år. Ansöknings- och utvecklingsprocessen tar från sex månader till uppemot ett år och projekten pågår sedan i två till fyra år.

--  Projekten ger folk en chans att komma närmare arbetsmarknaden, de kommer att bidra till att stadsdelar i nordost och även Biskopsgården blir mer attraktiva och de kommer att se till att vår infrastruktur längs västkusten blir bättre, säger Petra Senthén.

Sedan kommunens Helpdesk inrättades har Petra Senthén märkt att ansökningarna blivit både fler och bättre.

--  Vi ser att det blivit fler ansökningar som går in och att det är högre kvalitet på ansökningarna. Det är väl just att man får stöd och kan rätta till vissa delar av sin ansökan som man inte gjort tidigare, säger hon.

Per Fahlén
per.fahlen@sr.se