ÅTVIDABERG

Kritik mot Åtvidabergs skolor

Åtvidabergs kommun måste bli bättre på att hjälpa grundskoleelever att nå målen. Det tycker Skolinspektionen som granskat Åtvidabergs skolor.

Elevernas resultat i grundskolan i Åtvidaberg har förbättrats de senaste åren, men fortfarande är det många elever som inte har tillräckligt bra kunskaper. Dessa elever behöver mer stöd, anser skolinspektionen.

Dessutom måste kommunen se till att fler gymnasieelever får behörighet till universitet och högskolor. Skolinspektionen anser att dagens resultat inte tillräckligt bra.

Åtvidaberg har nu till slutet av augusti på sig att redovisa vad man gjort för att rätta till bristerna.