VETANDETS VÄRLD, ONS 27 MAJ

100 års nationalparkshistoria

Det är 100 år sedan riksdagen beslutade att bilda de första nationalparkerna i Sverige – som första land i Europa. Det skulle vara storslagen, ursprunglig natur. I Vetandets Värld möter vi bland annat historikern Lars J Lundgren som berättar om de tidiga striderna om hur allmänheten skulle få använda nationalparkerna.

Ibland blev det alldeles fel, som på Ängsö där det landskap som skyddades växte igen när bonden och korna motades bort för att inte förstöra de värdefulla växterna.

Ett av de tidiga naturskyddsutredarnas förslag som aldrig genomfördes var ”Det stora området” – i stort sett halva Lappland. Skogstjänstemän och länsstyrelse hade inga invändningar, men politikerna tyckte att det var överflödigt – området hade ju ändå inget ekonomiskt värde för någon.

Lena Näslund
vet@sr.se