T-baneplaner nådde aldrig politiker

Göteborg kunde ha haft en tunnelbana redan på 1930-talet. Det visar arkivmaterial som Sveriges Radio Göteborg tagit del av. Men utredningen nådde aldrig de högsta politiska organen, vilket kommunstyrelsen ordförande Annelie Hulthén beklagar.

År 1934 presenterades en utredning som visade på lämpligheten i att satsa på tunnelbana i Göteborg, på grund av stadens snabba befolkningstillväxt. Den visade också att banan hade kunnat gå med vinst efter bara ett fåtal år.

– Vi hade ju inte alls haft de konfliktpunkterna vi har idag, vi hade haft mer yta att planera och vi hade inte haft diskussionerna om buller. Det är mycket vi hade sluppit, säger Annelie Hulthén.

Annelie Hulthén och många andra politiker och experter är förvånade över de planer på en tunnelbana i Göteborg som spårvägsdirektören Reuterswärd presenterade i oktober 1934, och som Sveriges Radio Göteborg nu lyckats plocka fram.

Planerna visar att kollektivtrafik under jord var möjlig redan då, trots centrala stadens besvärliga lergrund. Och när det gäller leran får Reuterswärd modernt medhåll av Claes Allén, som är professor i geoteknik på Chalmers.

– Det hade gått alldeles utmärkt att bygga i lera, under förutsättning att man hade kunnat hålla schakten relativt begränsade, kanske sex meter djupa. Skulle man behövt gräva djupare någonstans hade man kunnat få svårigheter. Men man kanske hade löst dem, det vet jag inte. Det är inte förrän man stöter på dem som de riktiga ansträngningarna kommer, säger han. 

Göteborg dras idag med stora problem i centrum när det gäller framkomligheten för kollektivtrafiken. En tunnelbana hade löst det och dessutom förkortat restiderna avsevärt. Det menar Leif Blomqvist som är ordförande i Västtrafiks styrelse.

– Om du hade åkt från Käringberget till stan hade det tagit halva tiden jämfört med idag. Utredningen angriper de dåliga delarna av vårt system, det i och för sig väldigt yttäckande systemet, men där du måste snirkla runt kvarteren vilket tar väldigt lång tid, säger han.

Tommy Johansson
tommy.x.johansson@sr.se

Eric Öbo
 eric.obo@sr.se