GIS kan förebygga anlagda bränder

Många anlagda bränder kan förhindras om Räddnings-tjänsten får bättre översikt över var och när bränderna inträffar. Gästrike Räddnings-tjänst håller därför på att ta fram en karta med geografisk information som ska vara ett hjälpmedel i det förebyggande arbetet.

Ungefär var fjärde brand är anlagd och hälften av dem är anlagda av ungdomar. Enligt räddningstjänsten inträffar ofta anlagda bränder i närheten av skolor, men genom att åka ut och informera i skolorna om riskerna med eld kan många bränder undvikas.

Vid varje tillfälle som räddningstjänsten rycker ut, rapporteras uppgifterna om branden eller olyckan in. Det är den informationen som nu ska samlas i en kartbild för att få en bättre överblick var och när de inträffar.

– Det blir lättare att förstå hur det ser ut på en kartbild än att sitte med en massa kordinatsystem, säger Per Ringqvist.

Men det är inte bara vid bränder som räddningstjänsten kan ha nytta av den här informationen berättar Per Ringqvist, vid Gästrike Räddningstjänst.

– Exempelvis att analysera var trafikolyckor händer.

Staffan Mälstam
staffan.malstam@sr.se