Mark

Markpräster varnas av kyrkan

Tre präster från Sjuhärad varnas nu för sitt engagemang i den kvinnoprästfientliga "Missionsprovinsen". Svenska kyrkan anser att prästernas engagemang är olämpligt.

Prästerna det handlar om är Ragnar Block, Ingemar Fridefors och Ingvar Hermansson. Samtliga är präster i Svenska kyrkan, men sedan flera år sympatiserar de också med utbrytarorganisationen "Missionsprovinsen". Organisationen startades av präster i Svenska kyrkan som en protest mot kvinnliga präster.

Svenska kyrkans disciplinnämnd, Domkapitlet, har nu kommit fram till att det inte är okej att vara präst i Svenska kyrkan och samtidigt vara så djupt involverad i Missionsprovinsen som de tre Sjuhäradsprästerna är.
Domkapitlet anser att prästernas engagemang är ett tecken på bristande lojalitet med Svenska kyrkan, och att prästerna borde ha rådgjort med biskopen före sitt engagemang. Biskopen skulle då ha sagt nej.

Genom sitt agerande förtjänar de kritik, heter det i domkapitlets beslut.

En av de tre prästerna - Ingvar Hermansson - säger i en kommentar till Radio Sjuhärad att beslutet var väntat.

-- Vi trodde inte att det skulle vidtas någon åtgärd mot oss. Jag är nöjd med beslutet, säger Hermansson.

Jenny Hellström
jenny.hellstrom@sr.se